O Kongresie

Od 2017 roku Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości to najważniejsze miejsce międzyśrodowiskowej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy w ramach działań edukacyjnych w zakresie finansów, cyberbezpieczeństwa
i przedsiębiorczości. W wydarzeniu aktywnie uczestniczą przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, sektora finansowego, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni i mediów. Tegoroczna, piąta edycja Kongresu odbędzie się w formule online pod hasłem Edukacja finansowa potrzebna jak nigdy wcześniej – rok doświadczeń, lata wyzwań. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w Kongresie za pomocą specjalnej platformy elektronicznej. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja rozpocznie się 25 lutego br.

Program Kongresu

SESJA PLENARNA:

9:30 Otwarcie V Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

9:40 Wystąpienia przedstawicieli patronów honorowych

10:10 Wystąpienia przedstawicieli patronów instytucjonalnych i organizatorów

10:45 Wystąpienie Dyrektora Generalnego Europejskiej Federacji Bankowej

11:00 Wystąpienie przedstawiciela Partnera Strategicznego KEFiP 2021 – Fundacji Santander Bank Polska

11:20 Wręczenie wyróżnień w sektorowych programach edukacyjnych

11:30 Konferencja prasowa z prezentacją wyników badania „Stan wiedzy finansowej Polaków 2021”

12:15 Debata „Rola edukacji ekonomicznej w skutecznym restarcie gospodarki”

13:30 Sesje panelowe równoległe

15:00 Podsumowanie V Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

SESJE PANELOWE:

9:00 –13:30 Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów i Wykładowców Programu NZB

9:00 –15:00 Edukacja ekonomiczna w szkołach w dobie zdalnego nauczania – projekt BAKCYL

13:30 –15:00 Edukacja i kompetencje cyfrowe – projekt “Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”

13:30 –17:10 Forum Szkoły Giełdowej – Fundacja GPW

13:30 –15:00 Panel partnerski – Fundacja Santander Bank Polska

Organizatorzy

Patroni Honorowi

Patroni Instytucjonalni

Partner generalny

Partner główny

Partner wspierający

Partnerzy Edukacyjni

Patroni Medialni

Materiały z IV edycji Kongresu

Relacja z sesji plenarnej

Relacja z Kongresu

Galeria zdjęć z IV edycji Kongresu

Poprzednie edycje

2017

2018

2019