Rada programowa VI Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

Waldemar Zbytek                      

Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości

Wojciech Nagel                        

Przewodniczący Rady Fundacji GPW

Marzena Atkielska

Prezes Fundacji Santander Bank Polska 

dr hab. Anna Iwańczuk-Kaliska, prof. UEP

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Krzysztof Jedlak

Redaktor naczelny Dziennik Gazeta Prawna

Andrzej Maciążek

Wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń

Waldemar Markiewicz

Prezes Izby Domów Maklerskich

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Paweł Minkina

Redaktor naczelny Miesięcznika Finansowego BANK

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Związku Banków Polskich

dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP

Ekspert, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Marzena Rudnicka

Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Małgorzata Rusewicz

Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych

Paweł Strączyński 

Wiceprezes Banku Pekao S.A.

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

Rektor Szkoły Głównej Handlowej