Rada programowa

Rada programowa VIII Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości
(kolejność alfabetyczna)

Marzena Atkielska

Prezes Fundacji Santander Bank Polska 

dr Tadeusz Białek

Prezes Zarządu Związku Banków Polskich

dr Marek Dietl

Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Krzysztof Jedlak

Redaktor naczelny Dziennik Gazeta Prawna

Andrzej Maciążek

Wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń

Waldemar Markiewicz

Prezes Izby Domów Maklerskich

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Paweł Minkina

Redaktor naczelny Miesięcznika Finansowego BANK

Wojciech Nagel                        

Przewodniczący Rady Fundacji GPW

dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP

Ekspert, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Małgorzata Rusewicz

Prezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

Rektor Szkoły Głównej Handlowej

Waldemar Zbytek                      

Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości

prof. dr hab. Maciej Żukowski

Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych

Przewiń na górę