I Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

I Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

28 marca 2017 r., na PGE Narodowym w Warszawie zgromadziło się ponad 300 przedstawicieli reprezentujących ok. 150 instytucji i podmiotów z obszaru finansów, edukacji i szkoleń. Wydarzenie zostało zorganizowano wspólnie przez czołowe instytucje zajmujące się tematyką edukacji ekonomicznej, w tym cztery fundacje sektora finansowego. Kongres nawiązywał do European Money Week przypadającego w całej Europie w dniach 27-31 marca 2017. Licznym panelom i wystąpieniom towarzyszyło również centrum wystawiennicze – Aleja Edukacji Finansowej, w której zaproszone instytucje prezentowały swoje projekty edukacyjne.

Kongres został zainaugurowany debatą pt. „Konsument XXI-wieku – wyzwania edukacji finansowej”, w której udział wzięli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju – Paweł Chorąży, p.o. Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. – Jarosław Grzywiński, Prezes Zarządu Citi Handlowy – Sławomir S. Sikora oraz Prezes Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz.

Jednym z ważnych motywów Kongresu był temat cyberbezpieczeństwa. Podczas jednej z sesji panelowych podpisano porozumienie o partnerstwie w projekcie „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”. Jak wskazali jego sygnatariusze, edukacja i przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii, to w obliczu postępującej cyfryzacji kraju, jedno z największych wspólnych współczesnych wyzwań.

Pod dokumentem inicjującym podpisy złożyli przedstawiciele: Związku Banków Polskich, Banku Pekao S.A., Banku Zachodniego WBK S.A., ING Banku Śląskiego S.A., Fundacji KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium oraz firm technologicznych: IBM Polska i MICROSOFT. Porozumienie zakłada podjęcie wspólnych działań na rzecz szerokiej budowy podstawowej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa, z uwzględnieniem zapewnienia ochrony systemów, infrastruktury teleinformatycznej oraz samych informacji.

Przewiń na górę