II Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

II Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

Na PGE Narodowym odbył się II Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości organizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Pieniądza. To forum dyskusji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi edukację ekonomiczną. Kongres organizowany jest przez cztery fundacje działające we współpracy z sektorem finansowym na rzecz edukacji ekonomicznej społeczeństwa: Fundację Warszawskiego Instytutu Bankowości, Fundację GPW, Fundację Think! oraz Fundację im. Lesława A. Pagi. Patronami wydarzenia są m.in. Komisja Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Jak podkreślają organizatorzy, w misji edukacyjnej nie chodzi wyłącznie o postulowanie wprowadzenia przez instytucje publiczne elementów edukacji finansowej w programach na różnych poziomach nauczania, ale także akcje informacyjne związane na przykład z uświadamianiem na temat zalet obrotu bezgotówkowego, nawyku pobierania paragonów fiskalnych czy różnych form inwestowania i oszczędzania długoterminowego. Dużą rolę w tym zakresie chce odgrywać sektor finansowy. Z raportu „Postawy Polaków wobec finansów 2017” opublikowanego przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundację Think! wynika, że blisko połowa Polaków czerpie wiedzę na temat oszczędzania i inwestowania od instytucji finansowych.

Zdaniem organizatorów Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości to ważne spotkanie organizacji publicznych oraz prywatnych, podczas którego omawiane są całoroczne programy edukacyjne. To czas podsumowania i wymiany doświadczeń oraz wzajemnych inspiracji wszystkich, dla których ważne jest podnoszenie wiedzy finansowej Polaków.

Kluczowym elementem Kongresu jest część plenarna, którą rozpoczęła debata pt. „Cyfryzacja gospodarki a edukacja ekonomiczna – wyzwania” z udziałem przedstawicieli instytucji publicznych i sektora finansowego.

W Kongresie udział bierze blisko 500 przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów, uczelni, szkół, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji pozarządowych oraz mediów. Wydarzeniu towarzyszy Strefa Edukacji Finansowej – przestrzeń networkingowa, w której przedstawiciele różnych podmiotów przedstawiają efekty swoich działań na rzecz edukacji ekonomicznej.

Partnerami merytorycznymi Kongresu Edukacji Finansowej są Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji”, Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, Akademia Liderów Rynku Kapitałowego, Szkoła Giełdowa oraz Program Rozwoju Przedsiębiorczości „Tydzień dla Oszczędzania”. Partnerem Strategicznym Kongresu jest Citi Handlowy.

Przewiń na górę