Program

Ramowa agenda VII Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

22 marca 2023 r. (formuła stacjonarna – Varso Place II, ul. Chmielna 73, p. I, Warszawa, wejście od Al. Jerozolimskich)

10.00 – 10.10
Oficjalne otwarcie Kongresu i powitanie gości.

 • Michał Polak – Wiceprezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowości
 • Piotr Krygiel – Prezes Zarządu Fundacji GPW

10.10 – 10.40

Wystąpienia patronów i partnerów.

 • Magdalena Rzeczkowska – Minister Finansów
 • prof. dr hab. Adam Glapiński – Prezes Narodowego Banku Polskiego
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego KNF
 • Justyna Orłowska – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech – Szef Centrum GovTech, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej 
 • Renata Oszast – Przewodnicząca Rady Edukacji Finansowej 

10.40 – 10.55
Podpisanie porozumienia inicjującego rok 2024 „Rokiem Edukacji Ekonomicznej”.

10.55 – 11.15
Power chat: „Oszczędzanie, inwestowanie, konsumpcja, zadłużanie – do czego chcemy edukować i do jakiego paradygmatu ekonomicznego się odwoływać?”

Marek Tejchman – Zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazeta Prawna w rozmowie z dr. hab. Stanisławem Mazurem, prof. UEK, Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

11.15 – 11.30
Wystąpienie wprowadzające do debaty.

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich

11.30 – 12.30
Debata: „Oczekiwania i możliwości klientów a uwarunkowania polskiego sektora bankowego w zakresie finansów i przedsiębiorczości – jak szukać konsensusu?”

 • Maciej Brzozowski – Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego
 • Leszek Skiba – Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.
 • Wojciech Rybak – Członek Zarządu Banku Millennium S.A.
 • dr Mariusz Cholewa – Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej 

Moderator: Krzysztof Berenda – Dziennikarz, radio RMF FM 

12.30 – 13.00
Wręczenie wyróżnień dla instytucji i osób najbardziej zaangażowanych w realizację działań w sektorowych programach edukacyjnych.

13.00 – 13.30

Przerwa. 

W formule online: „Poziom wiedzy ekonomicznej Polaków, czyli czego nie wiemy, a czego się boimy. Wnioski z badań Warszawskiego Instytutu Bankowości i Visa” – rozmowa Pawła Minkiny – Redaktora Naczelnego Miesięcznika Finansowego BANK z:

 • Adrianem Kurowskim – Dyrektorem Generalnym Visa w Polsce
 • Grzegorzem Chłopkiem – Wiceprezesem PKO TFI
 • Waldemarem Zbytkiem – Prezesem Warszawskiego Instytutu Bankowości

13.30 – 13.45
Power chat: „SRRK na finiszu vs. KSEF na starcie – jak wykorzystać szanse i ograniczyć ryzyka przy realizacji krajowych strategii rozwojowych?”

Karolina Wysota – Redaktor Money.pl w rozmowie z Katarzyną Szwarc – Pełnomocnikiem ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, Ministerstwo Finansów.

13.45 – 14.45
Debata: „Jak skutecznie edukować, aby przygotować inwestorów na zmiany”.

 • Dorota Sierakowska – Girls Money Club
 • Izabela Olszewska – Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Jarosław Dominiak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
 • Grzegorz Muszyński – Prezes Zarządu PKO TFI

Moderator: Przemysław Gerschmann – Doradca Zarządu GPW

14.45 – 15.00
Power chat: „Cyfrowe finanse w dobie wojny hybrydowej i dezinformacji – wnioski i wyzwania edukacyjne dla polskiego sektora finansowego”.

Michał Niewiadomski – publicysta ekonomiczny w rozmowie z Krzysztofem Dąbrowskim – Dyrektorem Zarządzającym Pionem Bezpieczeństwa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

15.00 – 15.15
Wystąpienie eksperckie: „Jak odczarować język ekonomii i pozytywnie zainteresować nią ludzi, aby chcieli, a nie bali się jej poznawać”.

dr hab. Jacek Wasilewski – Ekspert z zakresu komunikacji społecznej, Narrative Impact, Uniwersytet Warszawski

15.15 – 15.20
Podsumowanie I dnia Kongresu.

Michał Polak – Wiceprezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

23 marca 2023 r. (formuła online)

9.00 – 11.00 SESJA PANELOWA: Edukacja finansowa dzieci i młodzieży. „Ewolucja czy rewolucja? – rok 2023/2024 wyzwaniem dla edukacji ekonomicznej.”

9.00 – 9.05

Otwarcie sesji panelowej.
Krzysztof Ostafiński, Dyrektor Projektów Edukacyjnych

9.05 – 9.15

10 lat Projektu BAKCYL.
Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

9.15 – 9.20

Wprowadzenie do debaty.

Waldemar Zbytek – Prezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

9.20 – 10.05

Debata: „Ewolucja czy rewolucja? – rok 2023/2024 wyzwaniem dla edukacji ekonomicznej. Wdrażanie nowego przedmiotu biznes i zarządzanie.”

 • Marzena Atkielska – Prezes Fundacji Santander Bank Polska S.A.
 • Alina Bączar – Wiceprezes Fundacji GPW
 • Antoni Łukasik – Zespół Rozwoju Otoczenia Technicznego Innowacji Departament GovTech Polska
 • prof. Tomasz Rachwał – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Elżbieta Szczepaniak – Prezes Fundacji Przedsiębiorczości Revas

Moderator: Waldemar Zbytek – Prezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

10.05 – 10:50

Debata: „Ewolucja czy rewolucja? – rok 2023/2024 wyzwaniem dla edukacji ekonomicznej. Wdrażanie Krajowej Strategii Edukacji Finansowej.”

 • Joanna Dymna-Oszek – Dyrektor Biura Zarządu Banku i Prezes Fundacji ING Dzieciom
 • dr Katarzyna Sekścińska – Katedra Psychologii Biznesu i Innowacji Społecznych Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 • Agnieszka Wachnicka – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego
 • Monika Wojciechowska – Zespół edukacji finansowej MF

Moderator: Waldemar Zbytek – Prezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

10.50 – 11.00

Podsumowanie i zakończenie sesji panelowej.

Krzysztof Ostafiński – Dyrektor Projektów Edukacyjnych WIB

——————————————–

11.00 – 12.30 SESJA PANELOWA: Edukacja w obszarze inwestowania.

11.00 – 11.05

Wprowadzenie i przedstawienie agendy.

Aneta Dąbrowska – Ekspert ds. projektów edukacyjnych, Fundacja GPW

11.05 – 11.45

Wykład 1: „Dlaczego warto i w co inwestować na GPW – oferta produktowa warszawskiej giełdy.”

Bogdan Kornacki – Key Account Manager, Dział Rozwoju Rynku GPW

11.45 – 11.55

Prezentacja: „Jak pogodzić inwestowanie z oszczędzaniem, czyli teoria pięciu świnek w praktyce.”

Grzegorz Chłopek – Wiceprezes PKO TFI

11.55 – 12.25

Wykład 2: „Serce, czy rozum? Jak zacząć inwestować na giełdzie i dobrać instrumenty do siebie?”

prof. dr hab. Krzysztof Borowski

12.25 – 12.30

Podsumowanie i zakończenie sesji panelowej.

Aneta Dąbrowska – Ekspert ds. projektów edukacyjnych, Fundacja GPW

12.30 – 14.00 SESJA PANELOWA: Edukacja w obszarze kompetencji cyfrowych i cyberbezpieczeństwa. „Lepiej zapobiegać niż leczyć. Kształtowanie właściwych postaw i rozwijanie świadomości cyfrowej Polaków.”

12.30 – 12.35

Wprowadzenie i przedstawienie agendy.

Bartłomiej Chlabicz – Fundacja WIB

12.35 – 12.50

Dezinformacja w liczbach, czyli co wiemy obecnie. Prezentacja badań i dobre praktyki.

Kamil Oleszkiewicz – Młodszy Specjalista ds. Komunikacji Kryzysowej, NASK

12.50 – 13.05

Power chat: „Cyberbezpieczeństwo finansów, bezpieczeństwem klientów. Jak sektor reaguje na postęp technologiczny?”

Krzysztof Grad – MF BANK w rozmowie z Grzegorzem Poznaniakiem – Chief Information Security Officer, Santander Bank Polska oraz Katarzyną Pawłowicz – Dyrektorką Go-To-Market na Polskę w dziale ds. rozwoju produktów w CEE, Visa.

13.05 – 13.55

Debata: „Gra do jednej bramki. Jak działać międzysektorowo, by upowszechniać wiedzę, podnosić świadomość cyfrową i przeciwdziałać cyberzagrożeniom?”

 • Bartosz Biderman – Specjalista ds. Security Awareness, CSIRT KNF
 • Marcin Kozakiewicz – Technical expert Security & Compliance, Microsoft
 • Magdalena Korona – Ekspert w zakresie cyber, mBank
 • Małgorzata Majorowska – Dyrektor ds. Operacji i IT, Fundacja Polska Bezgotówkowa

Moderator: Krzysztof Grad – MF BANK 

13.55 – 14.00

Podsumowanie i zakończenie sesji panelowej.

Bartłomiej Chlabicz – Fundacja WIB

——————————————–

14.00 – 15.00 SESJA PANELOWA: Edukacja w obszarze ekologii.

14.00 – 14.05.

Wprowadzenie do debaty.

Paweł Minkina – Redaktor Naczelny Miesięcznika Finansowego BANK

14.05 – 15.00

Debata: „Ekonomia umiaru – wyzwania ESG a postawy konsumenta.”

 • Marta Jedlińska – Dyrektorka Departameu Compliance, Société Générale SA
 • prof. Krzysztof Jasiecki – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Norbert Jeziolowicz – Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych, Związek Banków Polskich
 • Stanisław Stefaniak – Kierownik programu Zrównoważone Finanse, Fundacja Instrat

Moderator: Paweł Minkina – Redaktor Naczelny Miiesięcznika Finansowego BANK

——————————————–

15.00 – 16.00 SESJA PANELOWA: Edukacja seniorów. „Wiedzieć, rozumieć, działać – seniorzy w świecie nowoczesnych finansów.”

15.00 – 15.05

Wprowadzenie do panelu.

Przemysław Wiśniewski – Senior_Hub. Instytut Polityki Senioralnej, Fundacja Zaczyn

15.05 – 15.30

„Wkluczenie cyfrowe starzejącego się społeczeństwa. Potencjał, korzyści, bariery korzystania seniorów z technologii internetowych”.

Przemysław Wiśniewski – Senior_Hub. Instytut Polityki Senioralnej, Fundacja Zaczyn

15.30 – 16.00

„Finanse emerytalne – błogosławieństwo czy przekleństwo”.

Maciej Raszewski – p.o. regionalnego rzecznika prasowego, koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

——————————————–

16.00 – 16.05
Podsumowanie II dnia Kongresu.

Michał Polak – Wiceprezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w agendzie z przyczyn zewnętrznych.

Przewiń na górę