Agenda KEFiP 2024:


Dzień I - 20 marca 2024 roku (online)

 • 09:05 – 09:10 Oficjalne otwarcie Wydarzenia

Waldemar Zbytek (Prezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Roku Edukacji Ekonomicznej 2024) 

  • 09:10 – 09:15 Wystąpienie Prezesa Narodowego Banku Polskiego 

Adam Glapiński

 • 09:15 – 09:30 Wystąpienie „Financial literacy and the EU: Why does it matter? What is the Commission doing about it?”

Agnes Fridely (Legal Officer, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, European Commision)

 • 09:30 – 09:40 Wystąpienie Prezesa Związku Banków Polskich i Przewodniczącego Komitetu Programowego Roku Edukacji Ekonomicznej 2024

Tadeusz Białek

 • 09:40 – 10:45 Debata ekonomistów „Kryzys gospodarczy najsurowszym nauczycielem ekonomii – tak było, jest i musi być?”

Moderator: Sławomir Dudek (Prezes Zarządu, Instytut Finansów Publicznych) 

Goście: 

Marek Belka (ekonomista i polityk, Poseł do Parlamentu Europejskiego, były Premier i Prezes NBP)
Maciej Grabowski (podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów w latach 2008-2013)
Mirosław Gronicki (ekonomista, Minister Finansów w latach 2004-2005)
Mateusz Szczurek (ekonomista, Minister Finansów w latach 2013-2015)

Partnerem merytorycznym debaty jest Instytut Finansów Publicznych

 • 10:45 – 11:35 Debata rektorów „Świat nauki podstawą rozwoju świata gospodarki – diagnoza stanu obecnego i najpilniejsze wyzwania”

Moderator: Krzysztof Pietraszkiewicz (Przewodniczący, Komitet Honorowy Roku Edukacji Ekonomicznej 2024) 

Goście:

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong (Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) 

dr. hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM (Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr hab. prof. nadzw. Robert Rządca (Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kady, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) 

prof. dr hab. Maciej Żukowski (Przewodniczący, Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych; Rektor, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) 

 • 11:35 – 12:25 Debata „Jak zachęcić młodych Polaków wchodzących na rynek pracy do długoterminowego oszczędzania na emeryturę?”

Moderatorka: Agnieszka Zaręba (Radio ZET) 

Goście: 

Paweł Jaroszek (Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych), 

Przemysław Jaworski (Dyrektor Departamentu Produktów Emerytalnych , Skarbiec TFI),

Wojciech Nagel (Przewodniczący Rady Nadzorczej, Fundacja GPW),

Robert Zapotoczny (Prezes Zarządu, PFR Portal PPK) ,

 • 12:25 – 12:45 Fireside chat: „20 lat Polski w Unii Europejskiej – edukacja ekonomiczna społeczeństwa metodą faktów”

Moderator: Marek Tejchman (Dziennik Gazeta Prawna) 

Gość: Danuta Hubner (Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca delegacji PE ds. relacji ze Stanami Zjednoczonymi) 

 • 12:45 – 13:30 Debata „Edukacja w cyberbepieczeństwie – jeszcze człowiek czy już sztuczna inteligencja?”

Moderator: Karol Tokarczyk (Polityka INSIGHT) 

Goście:

Anna Koral-Zagórska (z-ca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa, Polski Standard Płatności/BLIK),

Marcin Mazur (Rzecznik prasowy, DAGMA Bezpieczeństwo IT),

Zuzanna Polak (Kierowniczka Działu Budowania Świadomości Cyberbezpieczeństwa, NASK-PIB),

Anna Spychalska-Grzeszek (Dyrektor Marketingu i Produktów, Fundacja Polska Bezgotówkowa)

 • 13:30 – 14:15 Debata „Jak wyważyć nasze zrównoważenie czyli czy do E, S, G podchodzić tak samo?”

Moderatorka: Karolina Hytrek-Prosiecka 

Goście:

Marzena Atkielska (Prezes Zarządu, Fundacja Santander Bank Polska),

Justyna Przybył (ESG Manager, Zespół Relacji Inwestorskich, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie),

Kamila Solon-Serek (Kierownik, Zespół ds. Komunikacji i Projektów ESG, InPost),

Joanna Warmuz (Expert – Sustainability, ING Bank Śląski)

 • 14:15 – 14:20 Podsumowanie I dnia Wydarzenia 

Dzień II - 21 marca 2024 roku

część dzienna (stacjonarnie, transmisja online):
 • 09:35 – 09:50 Oficjalne otwarcie II dnia Kongresu

Michał Polak (Wiceprezes Zarządu, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości),

Alina Bączar (Wiceprezes Zarządu, Fundacja GPW)

 • 09:50 – 09:55 Odczytanie listu Przewodniczącego Rady Edukacji Finansowej Dariusza Adamskiego
 • 09:55 – 10:05 Wystąpienie Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

Sebastian Skuza

 • 10:05 – 10:20 Wystąpienie Wiceprezeski Związku Banków Polskich

Agnieszka Wachnicka

 • 10:20 – 10:40 Wystąpienie – Rok Edukacji Ekonomicznej 2024

Waldemar Zbytek (Prezes Zarządu, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości; Przewodniczący, Komitet Organizacyjny Roku Edukacji Ekonomicznej 2024)

 • 10:40 – 11:00 fireside chat: „Stan i wyzwania przyszłości edukacji ekonomicznej w Polsce”
Moderator: Krzysztof Grad 
 
Goście: 

dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UEK,

dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ

 • 11:00 – 12:00 debata rynku bankowego: „Zaufanie, bezpieczeństwo, stabilność – rola banków jako odpowiedzialnych przedsiębiorstw a rzetelna edukacja finansowa”
Moderator: Krzysztof Berenda (RMF FM)
 
Goście: 

Bożena Graczyk (Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski),

Wojciech Rybak (Członek Zarządu, Bank Millennium),

Leszek Skiba (Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A.)

 • 12:00 – 12:30 przerwa
 • 12:30 – 12:50 fireside chat: „Jest ryzyko…powinno być ubezpieczenie – potrzeby edukacyjne społeczeństwa a priorytety branży ubezpieczeniowej”
Moderatorka: Karolina Wysota (Money.pl)
 
Gość: 

dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH (Kierownik, Katedra Ubezpieczenia Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

 • 12:50 – 13:50 debata rynku kapitałowego „Jak zmienić postawy i przekonania młodych Polaków nt. oszczędzania i inwestowania – wyzwania dla instytucji rynku kapitałowego”
Moderator: Robert Stanilewicz (Analizy.pl)
 
Goście: 

Monika Gorgoń (Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie),

Kacper Makowski (finalista Index Investment Challenge w 2022 roku, absolwent University of Warwick),

Michał Masłowski (Wiceprezes, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych),

Małgorzata Rusewicz (Prezes Zarządu, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami),

Mariola Szymańska (Prezes Zarządu, Fundacja EFPA Polska)

 • 13:50 – 14:10 fireside chat: „Nowe technologie w służbie edukacji przedsiębiorczości”
Moderatorka: Malwina Wrotniak (DrodzyRodzice.pl)
 
Goście: 

Eliza Kruczkowska (Dyrektor, Departament Rozwoju Innowacji, PFR),

Konrad Wierzchowski (CEE Client Solution Education Lead, Dell)

 • 14:10 – 14:15 Podsumowanie II dnia Kongresu
Michał Polak (Wiceprezes Zarządu, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości)
część wieczorna (stacjonarnie, wyłącznie na indywidualne zaproszenie Organizatorów):
 • Gala Roku Edukacji Ekonomicznej 2024

W ramach Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości będą odbywać
się również wydarzenia towarzyszące o różnym profilu i grupie odbiorców.

Przewiń na górę