III Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

III Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

Blisko pół tysiąca osób reprezentujących różne środowiska wzięło udział w III Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości – największym dorocznym spotkaniu w Polsce poświęconym dyskusji, wymianie doświadczeń i nawiązaniu współpracy w obszarze edukacji ekonomicznej wśród różnych grup społecznych. Kongres odbywał się pod patronatami ministerstw: Finansów, Przedsiębiorczości i Technologii oraz Cyfryzacji, a także Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego.

W wydarzeniu odbywającym się w warszawskim Centrum Nauki Kopernik uczestniczyło ponad 400 przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, uczelni, szkół, organizacji pozarządowych oraz sektora finansowego i mediów. Trzecia edycja Kongresu, odbywająca się również w Europejskim Tygodniu Pieniądza (25-29 marca br.) została zorganizowana przez Warszawski Instytut Bankowości (operatora Programu „Bankowcy dla Edukacji”) oraz trzy fundacje działające we współpracy z sektorem finansowym: Fundację GPW, Fundację Think! oraz Fundację im. Lesława A. Pagi.

Kongres zainaugurował Prezes Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz, który podziękował za dotychczasowe zaangażowanie wielu środowisk w proces podnoszenia poziomu świadomości ekonomicznej Polaków. W części otwierającej, miało miejsce również wystąpienie Z-cy Przewodniczącego KNF – prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej.

W debacie inauguracyjnej pt. „Kierunki rozwoju edukacji finansowej i postaw przedsiębiorczych w świecie nowoczesnych technologii” uczestnicy oprócz Prezesa ZBP, również Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – Marek Dietl oraz Przewodniczący Zespołu roboczego ds. działań edukacyjnych w zakresie rynku finansowego – Krzysztof Grad.

Tę część zakończyła prezentacja Partnera Głównego Kongresu – Fundacji Santander Bank Polska poświęcona zagadnieniu wolontariatu jako społecznego wymiaru bankowości.

W części przedpołudniowej odbyła się również wspólna konferencja prasowa z prezentacją wyników badań „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2019, które przedstawili Prezes ZBP – Krzysztof Pietraszkiewicz oraz Prezes GPW – Marek Dietl. Towarzyszyli im: Prezes Fundacji GPW – Anna Salamończyk-Mochel oraz Wiceprezes WIB – Waldemar Zbytek. Przy okazji Kongresu funkcjonowała również Studencka Strefa Medialna, w której aktywnie uczestniczyli dziennikarze studenccy.

Po przerwie, prezentowano przykłady dobrych praktyk w zakresie edukacji finansowej i przedsiębiorczości. Sesję plenarną puentowała uroczystość wręczenia wyróżnień dla szczególnie zasłużonych dla edukacji finansowej w 2018 roku. Wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach:
– dla najbardziej aktywnych jednostek samorządu terytorialnego (w Programie „Bankowcy dla Edukacji”)
– dla najbardziej aktywnych wolontariuszy sektora bankowego (w Projekcie BAKCYL)
– dla najbardziej aktywnych wykładowców (w Programie „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”)

Podczas sesji panelowych poruszono takie zagadnienia jak m.in. inwestowanie długoterminowe, wspieranie przedsiębiorczości młodych osób, rola współpracy na rzecz odpowiedzialności społecznej czy wolontariat sektora finansowego w procesie edukacji ekonomicznej.

We wspólnym panelu WIB oraz Fundacji im. Lesława A. Pagi odbyła się debata pt. „Poprawa poziomu wiedzy finansowej Polaków jako warunek rozwoju kraju i lokalnych społeczności”. Uczestniczyli w niej Prezes Zarządu Banku BPS – Zdzisław Kupczyk, Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego – Agnieszka Wachnicka oraz Starosta Miński – Antoni Jan Tarczyński. Dyskusję moderował Wiceprezes WIB – Waldemar Zbytek.

Wydarzeniu towarzyszyła przestrzeń networkingowa, w której przedstawiciele różnych podmiotów mieli możliwość nawiązania kontaktów i przedstawienia efektów swoich działań na rzecz edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości.

[/vc_column_text][vc_images_carousel images=”3893,3889,3888″ img_size=”large” autoplay=”yes” wrap=”yes”][/vc_column][/vc_row]

Przewiń na górę