<Good_things_happen/> Welcome to Conference

d

Copyright @ Select-themes

Follow us

O Kongresie

Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2020 to najważniejsze miejsce międzyśrodowiskowej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy w ramach działań edukacyjnych w zakresie finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości. W wydarzeniu aktywnie uczestniczą przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, sektora finansowego, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni i mediów.

Organizatorzy

Agenda

Agenda

08:30 – 09:30 Rejestracja

09:30 – 11:30 Sesja plenarna Kongresu (Sala plenarna, I piętro)
Oficjalne otwarcie Kongresu
Przemówienia zaproszonych gości
Debata „Wyzwania edukacji finansowej u progu trzeciej dekady XXI wieku
Wręczenie wyróżnień w programach edukacyjnych
Wystąpienie Partnera Głównego

11:30 – 12:15 Przerwa Kawowa

12:00 – 14:30 Sesje panelowe Kongresu
12:15 – 14:30 Sesja „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni” (Sala A, I piętro)
12:15 – 14:30 Sesja „Edukacja finansowa dzieci i młodzieży” (Sala B, I piętro)
12:00 – 13:15 Sesja „Jak skutecznie kształtować rozwój kompetencji młodych Polaków? Rola nauczyciela, szkoły, uniwersytetu i organizacji pozarządowych” (Sala C, parter)
13:15 – 14:30 Sesja „Postępujący kryzys edukacji finansowej w Polsce, czy da się temu zaradzić?” (Sala C, Parter)

14:30 – 15:30 Lunch

15:00 – 16:30 Sesje panelowe Kongresu
Sesja „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni” (Sala A, I piętro)
Sesja „Edukacja finansowa dzieci i młodzieży” (Sala B, I piętro)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu.

SESJA PANELOWA
„Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”

Sala A (I piętro)
Organizator: Warszawski Instytut Bankowości

12:15 – 12:20 Otwarcie panelu

12:20 – 12: 30 Wprowadzenie do debaty

12:30 – 13:15 Debata „Słowo wylatuje ekspertem, a wraca nagłówkiem – prostym językiem o niełatwych sprawach – jak komunikować zalecenia specjalistów klientom i mediom?”

Uczestnicy:
Krzysztof Olszewski – Rzecznik prasowy, mBank
Agata Ślusarek – Departament Cyberbezpieczeństwa, Santander Bank Polska
prof. Jacek Wasilewski – Językoznawca i socjolog, Uniwersytet Warszawski

Moderator:
Krzysztof Berenda, RMF FM

 

13:15 – 13:30 Wystąpienie tematyczne (Bezpieczeństwo poczty elektronicznej)

13:30 – 13:45 Wystąpienie tematyczne (Bezpieczne zakupy on-line)

13:45 – 14:00 Wystąpienie tematyczne (Bezpieczeństwo płatności mobilnych)

14:00 – 14:15 Wystąpienie tematyczne (Bezpieczna tożsamość)

14:15 – 14:30 Wystąpienie tematyczne

14:30 – 15:00 Lunch

15:00 – 16:30 Lekcja interaktywna Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni

SESJA PANELOWA
„Edukacja finansowa dzieci i młodzieży”

Sala B (I piętro)
Organizator: Warszawski Instytut Bankowości
– Odpowiedzialny biznes i cele zrównoważonego rozwoju
– Społeczna odpowiedzialność biznesu w banku
– Działania w Programie Bankowcy dla Edukacji Dzieci i Młodzieży BAKCYL
– Przedsiębiorczość w szkole – quiz
– Postawa przedsiębiorcza a inteligencja finansowa – debata

SESJA PANELOWA
„Postępujący kryzys edukacji finansowej w Polsce, czy da się temu zaradzić?”

Sala C (parter)
Organizator: Fundacja Lesława A. Pagi

Więcej informacji wkrótce

SESJA PANELOWA
„Jak skutecznie kształtować rozwój kompetencji młodych Polaków? Rola nauczyciela, szkoły, uniwersytetu i organizacji pozarządowych.”

Sala C (parter)
Organizator: Fundacja GPW

12:00 – 13:15

Niedawno opublikowane badania OECD plasują Polskę wśród krajów osiągających najwyższe wyniki kształcenia wśród 15-latków. To radość i duma dla nas wszystkich. Pomimo to, poziom innowacyjności w Polsce jest ciągle niski? Mimo wysiłków wielu instytucji, dużych środków europejskich i budżetowych przeznaczanych na projekty innowacyjne wciąż nie osiągamy sukcesu. Zapewne wiele czynników należy wziąć pod uwagę, ale czy jednym z nich nie jest sposób kształtowania kompetencji przez polskie szkoły i uniwersytety?

Świat poddany jest transformacji ku nieznanemu. Z tego powodu w poszczególnych krajach jest bardzo trudno sformułować długookresowy, strategiczny program rozwijania kompetencji potrzebnych za lat dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści i więcej. Kompetencje przyszłości w większości nie są znane i nie mogą być znane, a podstawową „kompetencją przyszłości” jest umiejętność nabywania nowych kompetencji, które okażą się w przyszłości niezbędne. To oznacza, że młodych ludzi należy przygotować do aktywnego uczestnictwa w procesie uczenia się przez całe życie i rozwijania od najwcześniejszych lat życia przydatnych do tego umiejętności.

Podczas sesji panelowej poruszymy i odpowiemy na następujące kwestie:

  • Dlaczego kluczowym zadaniem staje się dzisiaj kształcenie ustawiczne – elastyczne, przyjazne, dostępne. W jaki sposób możemy wspierać wszystkich obywateli w elastycznym dostosowywaniu się do wymogów pracodawców?
  • Czy pozostawić ten system zdecentralizowanym, czy szukać rozwiązań integrujących?
  • Jaka czeka nas przyszłość w kontekście rewolucji 4.0.
  • Co zrobić, by wyrównać szanse rozwoju wszystkich Polaków i jak skutecznie wspierać kształtowanie kompetencji nie tylko mieszkańców dużych miast ale również tych na prawach powiatu?

W dyskusji udział wezmą:

Moderat: dr Krzysztof Głuc (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

  • Dr Marcin Kędzierski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  • Kamila Szumilak (Synerise, schools AI )
  • Rafał Flis (Zwolnieni z Teorii)
  • Dr Marek Dietl (Prezes GPW) TBC
  • Anna Salamończyk-Mochel (Fundacja GPW)

15:30 – 16:30

„Jak poprawić kształcenie innowacyjności i kreatywności w polskim systemie edukacyjnym?” – debata oksfordzka

 

Sfinansowane ze środków MNISW z programu Dialog

Patroni Honorowi

Partnerzy Instytucjonalni

Partner Główny

Partner Wspierający

Partnerzy Merytoryczni

Patroni Medialni

Poprzednie edycje

2017

2018

2019